< Hovedside
       DDAS
Om ballonflyvning
Ballon  
Varmluftballonen ”Danmark III” blev indregistreret i 1993 som OY-GOV (”Oscar Yankee Golf Oscar Victor”, - derfor også kaldet ”Victor”). Den er fremstillet hos Lindstrand Balloons Ltd. i England, og hvis navnet forekommer bekendt er det nok fordi man har fulgt med i konkurrencen om at flyve jorden rundt i ballon, - en konkurrence som netop Per Lindstrand har været en meget seriøs deltager i.

Komplet udstyret (men eksklusive følgebil og trailer) var nyprisen omkring en kvart million kroner. Ballonen er også en af de største i Danmark, hylsteret rummer 2500 kubikmeter luft (svarende til to og en halv million mælkekartoner) og kan – opvarmet til et hundrede grader – løfte 900 kilo. Den kan derfor – foruden brændstof og egenvægt – løfte op til i alt fem personer. Stående på jorden er ballonen over 20 meter høj (men det er svært at måle nøjagtigt).

Flyvehøjden reguleres alene ved opvarmning eller afkøling af luften i ballonen. Sandsække eller anden ballast anvendes ikke; det hører hjemme i balloner, der løftes af en letter end luften luftart (for ekspl. helium).

Ballonflyvning finder sted i rolige vindforhold, dvs. svage vinde og ingen turbulens (termik). I sommerhalvåret flyves derfor i de første timer efter solopgang og de sidste timer inden solnedgang, hvor vindforholdene normalt er rolige og den solskabte turbulens er borte. I vinterhalvåret kan flyves hele dagen, men regn, fugt og blæst giver normalt ikke mange flyvedage på denne årstid. Men rigtige vinterdage kan være fantastisk flotte.

Ballonens hylster forbindes til brænder og kurv, hvorefter hylsteret fyldes med kold luft fra en benzindrevet blæser. Når ballonhylsteret er fyldt med kold luft og ligger og ligner en halv pære, påbegyndes opvarmningen af luften med gasbrænderen. Opvarmningen fortsætter indtil ballonen står op. Herefter kan starten foretages med yderligere opvarmning.

Flyvehøjden justeres ved hjælp af temperaturen i ballonen, der normalt vil være 60-100 grader C. Ballonen flyver med vindens hastighed, og flyvningen opleves derfor i kurven som helt vindstille. Alle lyde fra jorden kan ”opfanges” i ballonen, når brænderen ikke er i gang, og man oplever naturen fra helt nye sider.

Flyveretningen bestemmes af vinden, og ballonen kan alene styres op og ned. Men jordvinden og højdevinden blæser ofte i lidt forskellige retninger – typisk med 20-30 graders forskel – hvilket giver mulighed for at styre flyveretningen inden for denne vinkel. Flyvehøjden er normalt 150-1000 meter, men kan være både lavere og højere. Landingen foretages normalt blødt og blidt på en god brak- eller græsmark i flyveretningen.

Konkurrencer og rekorder

Der arrangeres både danske og internationale ballonstævner og mesterskabskonkurrencer. Konkurrencerne er altid forskellige former for præcisionsflyvning. I Danmark afholdes hvert år et DM med ca. 20 deltagere, og hvert andet år afholdes henholdsvis EM og DM med deltagelse af op til 100 varmluftballoner. Der registreres rekorder i højde, varigheds- og længdeflyvning. Efter at den første jordomflyvning lykkedes i 1999 ser de danske rekorder ganske beskedne ud; med DDAS-balloner har vi dog haft flere 6-timers flyvninger, såvel hjem fra Sønderjylland som over Alperne.


Sådan bliver man ballonpilot

Ballonpiloter (kaldes også ballonskippere) skal som andre piloter have certifikat, før de må færdes i luftrummet. Uddannelsen består både af en teoretisk del med seks delfag og en praktisk flyvetræning. Uddannelsen er lagt i rammer af Statens Luftfartsvæsen og foretages af godkendte instruktører afsluttet med eksamen og prøve. Endelig skal pilotaspiranterne gennem en lægeundersøgelse med efterfølgende periodiske lægecheck efter SLV's regler.
 

DDAS@paamand.dk < Hovedside