Ballongfarare över alla gränser

Den 28 April 1928 var en stor dag i den Danska Ballongvärlden - Den nyaste Danska gasballongen "Danmark" skulle presenteras på Rosenborg Exercisplats. Den blev senare döpt med följande svada: "Stig högt - Flyg långt! Landa mjukt! Visa flaggan Stolt och Fritt - Ditt namn skall vara Danmark, så visa alltid namnet med Ära!"

Då Kai Paamand, som om han nu hade en förnimmelse därutav, inte ville gå miste om denna händelse, därför lät sig omgående födas, samma dag - blev detta till en symbolik med ett drygt 80-årigt kärleksförhållande till ballonger. Någon skulle ju föra de stolta traditionerna vidare och tack vare Kai så finns där fortfarande en Ballong med namnet "Danmark".

Egentligen gick det drygt 40 år innan denna latenta dröm blev realiserad. Begynnelsen var i Tivoli, I Augusti 1968, där en skara entusiaster mött upp. Det var ett tiotal medlemmar ur den svenska Åfors Raket o Ballongklubb ifrån Glasriket Småland, som kommit till Köpenhamn för att ta emot sin nya Varmluftsballong "Emelie" utav konstruktören o tillverkaren Don Piccard ifrån USA. Tivoli firade sitt 125 års jubileum, bland annat med något så osedvanligt som en Ballonguppstigning.

Korgen blev lastad med Specialstämplad Jubileums-post innan den lyfte med Don Piccard ombord, accompanjerad av en elegant Blåsorkester, till god vind med nordvästlig riktning. Ballongen var likt de svenska färgerna Gul och Blå - men hade även över midjan, runt om, de danska färgerna röd o vit - som de svenska entusiasterna sade var "till denna första uppstigningen i Tivoli - till vänskap och all den goda Danska Öl, till ära!" Färden blev denna gång ej så lång - Ballongen tog redan mark i den yttre hamnen, innan Öresunds öppna vatten.

Varmluftsballonger hade man inte brukat sedan Napoleons Fälttåg i Egypten 1798 - även om rykten hade cirkulerat om nya tekniska framsteg i den riktningen om en ny typ varmluftsballong, i USA, med avsikten att rädda uthoppade piloter ur påskjutna stridsflyplan, över fientliga områden. Ifrån England kom bilder visande en stor ballong, dock endast svävande strax någon meter över marken - i samband med Veteranbilsträffar, vilket ej påvisade att det verkligen gick att flyga med den. Detta kom nu dock till bevis, när Don Piccard kom på genomresa till Sverige. Senare, den 23 Oktober, blev det i all hast arrangerat ett möte i Kongens Have, med Don Piccard - och danska entusiaster vilka strax var eniga om "att en sådan sak ville de också ha!".

Detta förde till bildandet av "Dansk ballongklub" i November 1968 där Kai blev Vice Ordförande, tillika Sekreterare i den första styrelsen samt i påföljande år, Ordförande och den naturliga mittpunkten av sitt omfattande personliga nätverk. Som Kai diktade till klubbens 25 års jubileum - "Vores start var saer - Vi hade kun Hot Air - ingenting att ha den i !".

Det blev avhållet flera talrika möten på "Gyvelhöj", Kais hem, i Graese strax utanför Fredriksund, som också blev en naturlig mötesplats för ballongfolk ifrån när o fjärran, alla vilka värdesatte familjen Paamands stora gästfrihet. Kai kom även ofta till besök i andra hem - även mitt, så blev vi överraskade en tidig midsommar morgon den 23 Juni 1973, på vår Sånne Gård utanför Växjö, i Sverige. Där vi fann hela familjen Paamand sovande ute på en öppen äng, draperade med tyget av den danska ballongen "Koral" efter en morgontidig ankomst.

Jag som hade varit med på den första ballonguppstigningen i Tivoli den gången, hade även blivit utbildad till Ballongpilot att färdas med "Emelie" över svenska skogar, sjöar, land o byar - hade knutit särdeles vänskapsband med Kai - denna dag skulle ett nytt världsrekord sättas, med ballong! Det var om aftonen de två Ballongerna svävade iväg i Nordvästlig riktning, i en vacker solnedgång. Efter en mycket lång färd landade "Koral" säkert - men "Emelie" drev stilla ut över en sjö. Vinden tog slut, gasen att värma ballongen med tog därefter slut - sakta skymdes ljuset, det blev natt och stilla sänkte sig ballongen ned i det mörka insjövattnet. Efter vi tog oss, utan Ballong, iland, mötte Kai vid stranden. Vi konstaterade att det var bäst att fara hem, äta, sova och komma med nya krafter till den nya gryende dagen, att bärga ballongen med.

Till vår stora förvåning o glädje, då vi nästa dag återsåg "Emelie" - bärgade henne ur djupet - fann att höljet innehöll 32 Abborrar. Jag minnes Kais stora glädje o positiva inställning till detta unika Världsrekord, även många flera gemensamma färder med våra ballonger. Med Kai och hans familj, var där alltid vänskap, glädje, nyfikenhet o lek - parat med kunskap, insigt och erfarenhet, som jag gärna tog till nytta, i frågor o svar, till en fin vänskap. Så uppfattar jag även många andra fått uppleva, på Gyvelhöj eller på olika Ballongmöten, med Kai.

Det "Danska Aerostatiska Selskapet" (DDAS) blev bildat 1974 - och mitt under den första Oljekrisen blev "Danmark" (OY-BOY) beställd. Tom Donelly hade ordern med sig ifrån Gyvelhöj, efter ha varit insnöad där under sex dygn. Ballongen blev hämtad hos Tom o Dick Wirth hos Thunder i London. Den officiella Jungfru flygningen föregick med Prins Henrik som Passagerare. Senare följde "Danmark II" (OY-BOI), och "Danmark III" (OY-GOV) - denna har färdats över Alperna om vintern, ifrån Filzmoos i Österrike, deltagit i "Flight of the Nations" i Alberquerque USA. Sällskapet har även haft andra Ballonger, "Selma" (OY-BOA), "Oscar" (OY-COO) och "Danmark IV" (OY-GOD).

Sällskapet har arrangerat flera "BP"-möten och andra arrangements. Först i Ringsted 1975 och senare i Köpenhamn (ifrån Faelledsparken, Rosennborg Excersisplats, Tivoli och andra platser), Slagelse ("The Danish Internat. Balloon meet 1983), i Vordingborg. Bland de mer visuella intrycken minnes vi Ole Askmans Danmarksfilm med tagningar ifrån Ballongen "Koral".

Det internationella engagemanget har alltid varit Kais Adelsmärke och redan under 1972 vann han "The Great International Balloon Race" i Californien. Tävlingsreglerna var ännu inte stiftade, såsom idag och Kai vann, främst för det han iförd en behornad vikingahjälm, var den förste som nådde fram till Wilma Piccard, som flög "Hare"-ballongen, och gav henne en Kyss! - vid hennes landningsplats.

Senare följde andra och större utmaningar som bl.a. i Syd Afrika där "The Golden Retrievers" inte just var på allerten, då Kai tillsammans med Alfrerd Dannerbo 1976 inledde "Gurk"-säsongen i Dansk press med ett "försvinnande" nummer i Drakensberg bergen. Om det var denna eller andra begivenheter som förde till att Kai blev inlämmad i Malcom Forbes "Hall of Fame" i Balleroy i Frankrike, står att söka i det ovissa.

Kai gjorde som ung officer tjänst vid "GardeHusar Regementet" och blev efter en ingeniörsutbildning utnämnd till Major vid Armens Tekniska Här. Därefter följde flera långvariga tjänsteförrättningar i både Tyskland, England och USA. De dammiga korridorerna på Kastellet och Slottsholmen, i Köpenhamn, lämnade Kai under 1980, och därefter kunde han koncentrera sig i det väsentliga – DDAS – Det Danska Aeronautiska Sällskapet . Ett kort försök med en Skandinavisk Ballongtidskrift under 1981 vill ej lyckas trots Kais eminenta behandling av det Danska språket. Här saknades det inte på bedrifter som säkert långt tidigare hade kvalificerat honom till bliva Hederskrönt till den exklusiva Danska "Ävfentyrarnes Klubb"- där han idag numera är ordförande.

I detta sällskaps anrika lokaler, på en Bakgård till Nyhavn, i Köpenhamn, lade vi slutligen ramen kring Kai och Tonis Bröllop. Där tillsammans, skänkte vi "En million minuter till Freden" Själv hade jag kort dessförinnan, den ärorika uppgiften att frambära de gylldene ringar, som beseglade själva vigseln med välsignelse och befästning av detta mogna beslut, uti Amiralkyrkan, inför ett hundratal gäster. Jag kan gott minnas Kai i sin Guldprydda klädsel. Det var nog den sista gång vi såg major Paamand i en ej helt reglementsriktig militär uniform. Bruden bar en vacker, ljus sidenklänning, med flera hundrade små knappar, vilka jag tidigare i all hast fått knäppa, i avsaknad av Kai, som förirrat sig i Hotelkorridoren.

Som det sig bör, skall vid de glada tillfällen Kai arrangerar, närvaro och klädseln vara festlig, när anledningen kräver det. Kanske är det anledningen som senare lett till att Kai blivit uppfordrad till Modell, i diverse tidskrifter. Stilen gör visserligen småvägarna osäkra runt kring Graese by, i en öppen MGA. Själv har jag upplevt Kai och hans stora familj på besök i Sverige i tidigt 70-tal, med en av dessa MG bilar – med Korals Ballongkorg, brännare och hölje på topp! En intrycksfull, fantastisk upplevelse!

Med Toni som klarar av utbildning till Ballongpilot fick DDAS extra lyft. Listan med länder har blivit lång, vilka haft besök av Kai och Toni. Minst 15-20 länder i fyra världsdelar har det blivit till. Men utnämningen av Kinas första ballongpilot Hao Dong Shan ifrån Henan-provinsen i det centrala Kina, och något så speciellt; flygningarna under 1989 över Moskva resp. Grönland – räknas bland de mest spektakulära.

Att Kai dessutom i 1983 blev den första Danmarks mästaren vilken samma år fick Pokal för att som ballongpilot, på den tidspunkten under ett o samma år, hade deltagit i tio av de första internationella mästerskapen, samt DM och VM, skall blott nämnas för fullständighetens skull. Egentligen är Kai ingen tävlingsmänniska – " att flyga i ballong är något av en livsstil – och det skall upplevas" är hans motto.

Upplevelserna får gärna vara spektakulära och planerna ambitiösa! Så fann jag en gång, Kai och Toni diskret tillbakadragna, i ett av våra gästhus – omgivna med mängder av statistik, väderkartor och beräkningar – hur en ballongfärd över Grönland skulle ske tur og retur! Man kan endast begråta att den färden, "Balloonflight over the ice Cap" samt en annan senare planerad färd, som uppstigning med Dannerbrogsballongen ifrån fördäcket på M/S Galathea III och vidare färd in över den tidigare Danska ön St.Croix, inte har kunnat realiseras. I gengälld lyckades färden över Sanserernas Mecka i Syrien år 2007. Fylld av omständlig spänning o mystik.

Man kan frestas säga att Kais "B" står för Ballong – det är ett stort B men alla andra B-e´n står nästan lika stort för Barn, BarnBarn, B som för Bolig (hem), B för Blomster i trädgården, B för ballongbussen "Bulder" och andra Bilar. B- för Båt har stått för allt flytetyg ifrån Optimistjolle med påhängsmotor, Trimaran till en 22 fots Drabant

Kai landade en gång tillsammans med Aage Ramböl, efter en uppstigning i USA, i en "Kork"-fabrik med Portvakt som först blev mycket överraskad men visade sig sedan vara mycket hjälpsam och tog avsked med de ballonghistoriska orden "Drop in at any Time!" – det är samma hjälpsamhet och gästfrihet som familjen Paamand alltid visat oss ballongfolk som kommer till hemmet på Gyvelhöj.

Kai har en gång i en interviuw betecknat sig som en "zapper", "multi" och "impulsiv fatalist" med de beteckningarna skall tas med en "nypa salt" – Kai har gott o väl befattat sig under årens lopp med många andra aktiviteter, både i arbete och till fritid. En "Zapper" vill ingen för den skull kalla honom. När han går in för en sak, är det allvar – och så har det varit, vad det än varit för intresseområden som Hästar, Pansarvapen, segelsport och snabba Bilar – eller toppat av Ballongfärder som en seriös Hobby.

Denne tekst blev skrevet af to gode venner til Kais 80-Śrs dag:

P.A.Terrs o M.Jensen